• Dadansoddiad a Datrys Problemau Technegol Cyffredin UPS Batri Lithiwm

  Dadansoddiad a Datrys Problemau Technegol Cyffredin UPS Batri Lithiwm

  Rydym wedi canfod bod llawer o ffenomenau methiant UPS batri lithiwm yn cael eu hachosi gan ffactorau megis batri, pŵer prif gyflenwad, amgylchedd defnydd a dull defnydd amhriodol, sy'n achosi methiant cyflenwad pŵer UPS.Heddiw rydym wedi rhoi trefn arbennig ar y dadansoddiad o achosion a'r atebion ar gyfer problemau cyffredin...
  Darllen mwy
 • Sut i wahaniaethu rhwng ansawdd pecyn batri ffosffad haearn lithiwm?

  Sut i wahaniaethu rhwng ansawdd pecyn batri ffosffad haearn lithiwm?

  Sut i wahaniaethu rhwng ansawdd pecynnau batri ffosffad haearn lithiwm?Sut i farnu ansawdd cyfuniadau pecyn batri lithiwm?Yn ddiweddar, mae llawer o bobl wedi gofyn y cwestiwn hwn inni.Mae'n ymddangos bod sut i ganfod ansawdd pecynnau batri lithiwm wedi dod yn fater o gyd...
  Darllen mwy
 • Sut i ddefnyddio a chynnal UPS ïon lithiwm yn iawn?

  Sut i ddefnyddio a chynnal UPS ïon lithiwm yn iawn?

  Sut i ddefnyddio a chynnal UPS ïon lithiwm yn iawn ac ymestyn oes pecyn batri?Fel y dywed y dywediad, mae defnydd cywir a chynnal a chadw pecyn batri yn un o'r ffactorau allweddol i ymestyn bywyd pecyn batri a lleihau cyfradd methiant cyfanswm cyflenwad pŵer UPS batri lithiwm.Fel rel...
  Darllen mwy
 • Beth yw gorsaf wefru EV symudol?

  Beth yw gorsaf wefru EV symudol?

  Mae'r diwydiant cerbydau ynni newydd yn datblygu'n gyflym, ond mae nifer y gorsafoedd gwefru yn fach iawn o'i gymharu â nifer y cerbydau ynni newydd.Ni all gorsafoedd codi tâl sefydlog fodloni'r galw enfawr, ac ni allant ymdopi â'r angen brys am drydan wrth yrru.I ddatrys...
  Darllen mwy
 • Sut i Atgyweirio Batri Lithiwm?

  Sut i Atgyweirio Batri Lithiwm?

  Sut i atgyweirio'r batri lithiwm?Problem gyffredin y batri lithiwm sy'n cael ei ddefnyddio bob dydd yw'r golled, neu caiff ei dorri.Beth ddylwn i ei wneud os yw'r pecyn batri lithiwm wedi'i dorri?A oes unrhyw ffordd i'w drwsio?Mae atgyweirio batri yn cyfeirio at y term cyffredinol ar gyfer atgyweirio ystlumod y gellir eu hailwefru...
  Darllen mwy
 • Effaith Codi Tâl Cyflym ar Electrod Positif Batri Lithiwm

  Effaith Codi Tâl Cyflym ar Electrod Positif Batri Lithiwm

  Mae cymhwyso batris lithiwm-ion wedi gwella ffordd o fyw pobl yn fawr.Fodd bynnag, gyda datblygiad cyflym y gymdeithas fodern, mae pobl yn mynnu cyflymderau codi tâl uwch ac uwch, felly mae'r ymchwil ar godi tâl cyflym batris lithiwm-ion yn hynod ...
  Darllen mwy
 • Proses Gweithgynhyrchu Batri gyflawn

  Proses Gweithgynhyrchu Batri gyflawn

  Sut mae'r batri yn cael ei gynhyrchu?Ar gyfer y system batri, mae'r gell batri, fel uned fach o'r system batri, yn cynnwys llawer o gelloedd i ffurfio modiwl, ac yna mae pecyn batri yn cael ei ffurfio gan fodiwlau lluosog.Dyma hanfod strwythur y batri pŵer.Ar gyfer y batte...
  Darllen mwy
 • Ardaloedd Cais O Ion Lithiwm

  Ardaloedd Cais O Ion Lithiwm

  Mae batris lithiwm yn cael eu defnyddio mewn llawer o ddyfeisiau oes hir, megis rheolyddion calon a dyfeisiau meddygol electronig mewnblanadwy eraill.Mae'r dyfeisiau hyn yn defnyddio batris ïodin lithiwm arbennig ac wedi'u cynllunio i gael bywyd gwasanaeth o 15 mlynedd neu fwy.Ond ar gyfer eraill llai pwysig...
  Darllen mwy
 • Perfformiad Beic Batri Lithiwm-ion

  Perfformiad Beic Batri Lithiwm-ion

  Mae'r broses gynhyrchu o batris lithiwm-ion yn gymhleth.Yn eu plith, mae pwysigrwydd perfformiad beiciau i fatris lithiwm-ion yn ddiangen i'w ddweud, ac mae ei effaith ar berfformiad batris lithiwm-ion yn bwysig iawn.Ar y lefel macro, mae bywyd beicio hirach yn golygu ...
  Darllen mwy
 • Ffactorau Allanol Sy'n Achosi Dirywiad Bywyd Batris Lithiwm Pŵer

  Ffactorau Allanol Sy'n Achosi Dirywiad Bywyd Batris Lithiwm Pŵer

  Mae astudiaethau wedi dangos bod ffactorau allanol sy'n effeithio ar ddirywiad cynhwysedd a dirywiad bywyd batris lithiwm-ion pŵer yn cynnwys tymheredd, tâl a chyfradd rhyddhau, ac ati, sydd i gyd yn cael eu pennu gan amodau defnydd ac amodau gwaith gwirioneddol y defnyddiwr.Y canlynol...
  Darllen mwy
 • Dadansoddiad O'r Mecanwaith Mewnol Sy'n Effeithio Ar Fywyd Batris Lithiwm-ion

  Dadansoddiad O'r Mecanwaith Mewnol Sy'n Effeithio Ar Fywyd Batris Lithiwm-ion

  Mae batris lithiwm-ion yn trosi ynni cemegol yn ynni trydanol trwy adweithiau cemegol arferol.Mewn theori, yr adwaith sy'n digwydd y tu mewn i'r batri yw'r adwaith lleihau ocsidiad rhwng yr electrodau positif a negyddol.Yn ôl yr ymateb hwn, mae'r dei...
  Darllen mwy
 • Statws Datblygu Batris Lithiwm-ion Foltedd Uchel

  Statws Datblygu Batris Lithiwm-ion Foltedd Uchel

  Gyda datblygiad arallgyfeirio byd-eang, mae ein bywydau yn newid yn gyson, gan gynnwys y cynhyrchion electronig amrywiol y byddwn yn dod i gysylltiad â nhw.Gyda gwelliant parhaus yn y gofynion ar gyfer gallu batris lithiwm-ion gan offer trydanol, mae pobl ...
  Darllen mwy
123Nesaf >>> Tudalen 1/3