Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol

Trwy weithgareddau cyfrifoldeb cymdeithasol gwahaniaethol, nod iSPACE yw darparu gwerth amgylcheddol i fywydau ein cwsmeriaid a chymdeithas yn gyffredinol. Mae gofalu am y ddaear a chenedlaethau'r dyfodol yn rhan hanfodol o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol iSPACE.

Cyfraniad at Ddatblygiad Dynol

d847c57bd1f7e4365b29ddb4deea35e

Peintio'r Yfory, Pasio'r Cariad

Mae iSPACE wedi cyfuno adnoddau'r cwmni â chariad a doethineb gweithwyr i weithio gyda'i gilydd, dangos tosturi, dod â chynhesrwydd a gofal. Rydym hefyd yn darparu cyfle gyrfa cyfartal, ac yn ymrwymedig i gefnogi ein talent benywaidd.

Cyfraniad i'r Amgylchedd

Diogelu'r Amgylchedd

Yn ogystal â defnyddio deunyddiau eco-gyfeillgar ac adnoddau wedi'u hailgylchu, mae iSPACE wedi ymateb
newid yn yr hinsawdd trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy a chynyddu effeithlonrwydd ynni.
☆ Lleihau'r defnydd o bŵer solar ac allyriadau nwyon tŷ gwydr
☆ Lleihau faint o ddŵr gwastraff sy'n cael ei ollwng a'r defnydd o ddŵr

GT

Rydyn ni bob amser ar y ffordd.