Rheoli Personél

Gweithwyr delfrydol iSPACE yw pobl sy'n angerddol, arloesol, gwreiddiol a chystadleuol ac sy'n dangos y penderfyniad a'r fenter.

Ø Arloesi a rhoi cwsmeriaid yn gyntaf yn gyson
Ø Gweithio'n greadigol ac yn annibynnol gydag ysbryd tîm

246

Hunanreolaeth a Chreadigrwydd

Cymryd perchnogaeth ym mhob mater a chymryd mentrau.

Torri'n rhydd o ffyrdd confensiynol i ddilyn syniadau newydd a meddwl y tu allan i'r bocs.

Parch at Urddas Dynol

Parchwch amrywiaeth ac urddas unigolion.

Ystyriwch bobl fel yr ased pwysicaf

Datblygu Gallu

Rhoi'r cyfle a'r hyfforddiant i unigolion ddangos eu potensial i'r eithaf.

 

Gwobr ar sail perfformiad

Gosod nod heriol a gwneud cyflawniadau parhaus.
Gwerthuso a digolledu'n deg i adlewyrchu cyflawniadau tymor byr a thymor hir.

346336